Pirjo Koppi, Finland

Question 1: In what way does your design reflect your character?
My design reflects my character in a perfect way. The shell is tough and shows signs of life’s touch, but is yet delicate and even fragile. Full of joy and life. My design shows you exactly what kind of person I am: joyous, frolicsome, rambling, humorous, goofy and rakish.

Työni kuvastaa oivallisesti persoonaani. Siinä on elämän kolhima kova kuori, mutta toisaalta hyvin herkkä ja jopa hauras. Täynnä iloa ja elämää.

Työstä voi myös havaita seuraavia luonteenpiirteitäni kuten:

iloinen, kujeileva, hörsyilevä, rönsyilevä, huumorintajuinen, hassutteleva ja rempseä

Question 2: Which techniques did you use and why? And how much time did the preparations cost?
I’ve used various techniques in my design, such as water tube technique and foam technique. The development for the idea began in January. When the idea was ready, the work for the final design started, with its technical solutions and floral solutions. The design took five months of work from idea to the final product.

Työssä on käytetty erilaisia tekniikoita kuten suppilotekniikkaa ja sienitekniikkaa. Idean kehittely alkoi tammikuussa. Kun idea oli valmis alkoi työn rakentaminen teknisine ratkaisuineen ja kukkamaailmoineen. Ideasta lopputulokseen työtä on valmistettu viisi kuukautta.

Question 3: What does Freedom mean to you in your personal and work live?
Freedom for me means independence in a free country with freedom of speech for everyone. I have had the freedom to choose a profession I was interested in and get an education for it. I am free to work as an entrepreneur in a profession I love, a Master Florist.

Vapaus tarkoittaa minulle itsenäisyyttä vapaassa maassa, jossa vallitsee sananvapaus. Olen voinut valita vapaasti minua kiinnostavan ammattialan, saanut siihen koulutuksen ja voin olla yrittäjänä rakastamassani ammatissani floristimestarina.

Фотографии предоставлены компанией  Flowerweb

Профессиональное международное издание о стиле жизни и тенденциях моды во флористике.